Skip to main content

Firma Comarch S.A. udostępniła najnowszą wersję aplikacji Comarch ERP Obieg Dokumentów – wersję oznaczoną numerem 2016.3.3.NE.

Aplikacja jest jedną z najbardziej dynamicznie w tej chwili się rozwijającej aplikacji firmy Comarch z linii ERP. Dzięki niezależnemu cyklowi rozwojowemu nowa wersja wydawana jest przeciętnie co trzy miesiące.

Aplikacja Obieg Dokumentów pozwala na nadzorowanie oraz kontrolowanie etapów pracy z dokumentem firmowym od jego zaewidencjonowania po zatwierdzenie. Aplikacja pozwala na przechowywanie dokumentów w wersji elektronicznej, dodawanie załączników jak też ich późniejszą modyfikację. Sprawne wyszukiwanie informacji jest wspierane poprzez możliwość oznaczania poszczególnych dokumentów kodem EAN.

Comarch ERP Obieg Dokumentów pozwala także na obsługę dokumentów także z poziomu przeglądarki poprzez podgląd informacji kluczowych oraz wgląd w schemat graficzny dotyczący obiegu konkretnego dokumentu. Praca w aplikacji jest pracą intuicyjną oraz prostą.

W razie zainteresowania dodatkowymi informacjami dotyczącymi funkcjonalności czy ofertą promocyjną zapraszamy do kontaktu ze specjalistami POLKAS.

Comarch Mobile - Wprowadzenie Zapotrzebowania

Comarch Mobile – Wprowadzenie Zapotrzebowania

Comarch Mobile - Lista dokumentów

Comarch Mobile – Lista dokumentów

Comarch Mobile - Karta Obiegu

Comarch Mobile – Karta Obiegu

Comarch Mobile - pola Karty Obiegu

Comarch Mobile – pola Karty Obiegu

Comarch Mobile - Filtry wyszukiwania

Comarch Mobile – Filtry wyszukiwania

Comarch Mobile - Workflow

Comarch Mobile – Workflow

Comarch Mobile - Workflow Diagram

Comarch Mobile – Workflow Diagram