Skip to main content

W dzisiejszych czasach jednym z kluczowych czynników, decydujących o sukcesie firmy jest nieograniczony dostęp do informacji z każdego miejsca o każdym czasie. Specjalistyczne aplikacje  biznesowe są wykorzystywane przede wszystkim przez osoby pracujące głównie poza biurem.

Dzięki dostępowi do zasobów firmowych, możliwości kontaktu z osobami z firmy oraz raportowaniu postępów  swojej pracy, każdy użytkownik aplikacji mobilnej ma gwarancję oszczędności czasu i efektywniejszej pracy własnej. Aby wspomóc pracę przedstawicieli handlowych, firma Comarch stworzyła dedykowaną aplikację Comarch ERP Mobile Sprzedaż.

Rozwiązanie to umożliwia skuteczne planowanie i realizację wizyt handlowych, sprawną obsługę klienta dzięki dostępowi do pełnej oferty handlowej, promocji i do historii transakcji klienta. Ponadto aplikacja ta daje możliwość obsługi całego procesu sprzedaży począwszy od przyjęcia zamówienia, wystawienia dokumentu aż do szybkiej jego realizacji (aplikacja Comarch ERP Mobile Magazyn). Sprawne zarządzanie dniem pracy to gwarancja efektywnej pracy i sukcesu firmy. Sporządzanie analiz i raportów na urządzeniu mobilnym wyposażonym w system operacyjny Android, odbywa się dzięki aplikacji Comarch ERP Mobile BI. Dane są dostępne w formie tabel i wykresów zarówno kołowych, liniowych, warstwowych czy schodkowych. W każdej firmie istotną  kwestią  z punktu widzenie osób zarządzających, jest monitorowanie pracy swoich podwładnych. W przypadku pracowników mobilnych ( przedstawicieli handlowych) za pomocą aplikacji Comarch ERP Mobile Flota możliwe jest monitorowanie tras przedstawicieli handlowych i pracowników mobilnych.

Comarch ERP Mobile to pakiet aplikacji, które współpracują z systemami Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum i Comarch ERP Optima, wspierających działania pracowników. W skład tych aplikacji wchodzą rozwiązania dla różnych grup użytkowników.