Skip to main content

Program CRM (ang. Customer Relationship Management – System zarządzania relacjami z klientami) pozwala na kompleksowe zarządzanie kontaktami z klientami. Rozwiązanie pozwala na:

  • rejestrację danych o kontrahentach,
  • rejestrację korespondencji i kontaktów z kontrahentami.

Systemy CRM są zbiorem informacji o kliencie, jego potrzebach i oczekiwaniach. Informacje zgromadzone w systemie są dostępne dla wszystkich pracowników firmy (w zależności od uprawnień nadanych dla użytkownika przez administratora systemu) co umożliwia udzielenie w każdym momencie odpowiedzi na pytania klienta nawet w przypadku dużej rotacji pracowników. Dane o kliencie i jego kontaktach z firmą są rejestrowane, gromadzone i analizowane w systemie CRM. Często oprogramowanie CRM staje się motorem procesów decyzyjnych i znacząco wpływa na jakość zarządzania oraz ułatwia podejmowanie decyzji na każdym poziomie współpracy z klientem.