Skip to main content

 

 

 

W przypadku gdy ważność legalizacji wygasa należy wagę zgłosić do uprawnionego serwisu w celu dokonania ponownej legalizacji ( legalizacja wtórna). Legalizacja taka jest ważna przez okres 25 miesięcy. Wagę należy zgłosić do najbliższego Urzędu Miar i Wag w celu przeprowadzenia testów.