Skip to main content

System ERP zbudowany jest z modułów odpowiadających za określony obszar działalności firmy. Klient dzięki temu ma możliwość wyboru tylko tych modułów, które są niezbędne dla wsparcia jego działalności (w zależności od potrzeb i charakteru pracy użytkownika). Modułowa budowa systemu ERP pozwala na optymalizację kosztów licencji. W skład system klasy ERP wchodzą między innymi:

  • moduł kadrowo – płacowy
  • moduł księgowy (księga podatkowa, księga handlowa)
  • moduł produkcja
  • moduł handlowo – magazynowy
  • moduł faktury
  • moduł analiz biznesowych (analizy wielowymiarowe, analizy BI)
  • moduł środki trwałe określany jako księga inwentarzowa (ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)
  • moduł CRM

Podczas wdrożenia systemu ERP wymienione powyżej moduły można dostosowywać i rozbudowywać zgodnie z potrzebami użytkowników, a także tworzyć nowe moduły dedykowane czyli pisane pod zamówienie przez wyspecjalozowane firmy wdrożeniowe.