Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence

Moduł, który generuje raporty i analizy na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima. Stworzony z myślą o kadrze zarządzającej i właścicielach małych i średnich przedsiębiorstw. Usprawnia monitoring zarządzania firmą, dzięki sprawnemu dostarczaniu rzetelnych analiz i informacji.

Narzędzie posiada ponad 100 gotowych typów raportów, wspierających zarządzanie firmą i podejmowanie decyzji biznesowych. Wśród nich m.in. raporty o poniesionych kosztach, wysokości sprzedaży czy skuteczności uruchomienia nowych kanałów dystrybucji.

Moduł pozwala na prezentowanie raportów i analiz w postaci tabel lub wykresów, których typy (słupkowe, liniowe, kołowe, stożkowe) można dowolnie kształtować.

Opis

Funkcjonalności:

  • stały dostęp do aktualnych danych i analiz w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy
  • sprawniejsze podejmowanie decyzji, dzięki dostępnym raportom i analizom, które pozwalają właścicielom i osobom zarządzającym firmą na rozstrzyganie, czy i jakie działania mają zostać podjęte do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych
  • niskie koszty przygotowania analiz
  • oszczędność czasu
  • opcja subskrypcji wybranych raportów
  • nadzór nad realizacją planów i efektywnością procesów

Analizy BI dla biur rachunkowych