Skip to main content

Jeżeli mamy przygotowaną konfigurację operatora w systemie Comarch ERP Optima możemy przenieść ją do innej bazy konfiguracyjnej za pomocą pliku, zamiast wprowadzać ustawienia ręcznie (co pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć pomyłek).

W tym celu ustawienia należy wyeksportować z bazy źródłowej do pliku XML, a następnie zaimportować w bazie docelowej posługując się przyciskami: (1) – Eksport, (2) – Import widocznymi na poniższym zrzucie ekranu: