Skip to main content

Środki pochodzące z Unii Europejskiej bardzo często wykorzystywane są do finansowania różnego rodzaju projektów związanych z informatyką, w tym szkoleń.

Spółdzielnia Inwalidów im. E. Dembowskiego z Krakowa specjalizuje się w produkcji osłon linek i cięgien do motoryzacji, a także końcówek iniekcyjnych wykorzystywanych w budownictwie.

Aktualnie w Spółdzielni używany jest system Comarch ERP Optima, który wykorzystywany jest między innymi w takich jej działach, jak Handel, Księgowość, Kadry i Płace oraz do ewidencji Środków Trwałych.

W toku bieżącej pracy zaistniały potrzeby, którym program ten nie był w stanie sprostać. Główną z nich była chęć znacznego ograniczenia papierowego obiegu dokumentów oraz jego skrócenie i uporządkowanie. Oprócz tego pojawiła się potrzeba zinformatyzowania obszaru Produkcji.

Mając na uwadze te potrzeby Zarząd Spółdzielni ogłosił w grudniu ubiegłego roku przetarg, w wyniku którego miała zostać wyłoniona firma informatyczna, która przeprowadzi szereg szkoleń dla pracowników Spółdzielni. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych.

Miło nam zakomunikować, że przetarg ten wygrała firma PolKas.

W ramach wspomnianych szkoleń dokonamy analizy wiedzy i umiejętności pracowników Spółdzielni, a następnie na tej podstawie opracujemy program szkoleń dostosowanych do specyfiki branży naszego Klienta oraz indywidualnych potrzeb uczestników (pracowników Spółdzielni).

Szkolenia przeprowadzone zostaną w podziale na grupy o różnym stopniu zaawansowania.

Po zakończeniu szkoleń Spółdzielnia Inwalidów im. E. Dembowskiego dokonana zakupu licencji zintegrowanego systemu Comarch ERP XL za pośrednictwem naszej firmy.

Przewidywane obszary funkcjonalne, będące tematyką szkoleń oraz późniejszego zakupu licencji to między innymi:

  • Produkcja,
  • Handel – Sprzedaż,
  • Zamówienia,
  • Księgowość,
  • Środki Trwałe.