Skip to main content

Po uruchomieniu programu należy anulować okno logowania.

Następnie kliknąć przycisk „Odtwórz” na górnym pasku. W sekcji „Plik archiwum” należy wskazać plik z zapisaną kopią. W sekcji „Katalog firmy” istnieje możliwość wybrania miejsca na dysku, w którym odtworzy się baza. Włączenie parametru „Katalog bazy pamiętany w archiwum” wymusi odtworzenie bazy w katalogu o tej samej ścieżce, jaki został zapisany w kopii bezpieczeństwa.