Skip to main content

Ostatnie tygodnie 2018 roku przyniosły ze sobą zmiany w przepisach dotyczących wysyłki deklaracji PIT do urzędu skarbowego. Spore poruszenie wywołał fakt przesunięcia ostatecznego terminu wysyłki, oraz fakt zakończenia wsparcia deklaracji w formie innej niż elektroniczna.

Skrócenie terminu przekazania deklaracji

W poprzednich latach przedsiębiorcy mieli czas do końca lutego na przesłanie deklaracji PIT-8c, PIT-11 i PIT-R dla swoich pracowników. W 2019 roku ministerstwo skróciło ten czas i składający deklaracje muszą zrealizować ten obowiązek do dnia 31 stycznia.

Zmianie nie ulegają natomiast terminy składania deklaracji PIT-4R i PIT-8AR (do 31 stycznia) oraz informacji IFT-1/IFT-1R (do 28 lutego).

Deklaracje można składać wyłącznie elektronicznie

Postępująca cyfryzacja biurokracji urzędowej wymusza przepisami składanie deklaracji w formie elektronicznej – przez interaktywne formularze ministerstwa, uniwersalne bramki dokumentów (UBD) oraz moduły finansowo-księgowe oprogramowania ERP. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa prowadzącego elektroniczną ewidencję w systemie informatycznym jedynym słusznym i logicznym wyborem jest ostatnia wymieniona ścieżka.

Wymagana aktualizacja oprogramowania ERP

Zmianie ulegają nie tylko terminy, ale również wzory deklaracji. Nowe wzory oznaczone są odpowiednio:

  • PIT-8c(9)
  • PIT-11(24)
  • PIT-R(19)

Dostępne komercyjnie systemy ERP otrzymały w ostatnich dniach aktualizacje udostępniające powyższe elementy. Wśród dostępnych w Polkas wersji platform informatycznych spełniających wymagania przepisów należy wymienić:

  • Comarch ERP Optima w wersji 2019.1.1
  • enova365 w wersji 15.1
  • Sage Kadry i Płace One Payroll w wersji 2019.1b

Zachęcamy wszystkich Państwa do jak najszybszej aktualizacji swojego oprogramowania ERP. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z działem serwisu Polkas pod adresem mailowym it@polkas.pl i pod numerem telefonu 12 634 05 44.