Skip to main content

Pracownicze Plany Kapitałowe to wdrażany od 2018 roku dobrowolny system długoterminowego oszczędzania dla pracowników, którego celem jest gromadzenie dodatkowych środków finansowych na poczet przyszłych emerytur. Opiera się on na wpłatach z trzech źródeł – od pracodawcy, pracownika oraz z budżetu państwa. Program dostępny jest dla wszystkich osób zatrudnionych, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Od 1 lipca tego roku do programu mają przystąpić firmy zatrudniające od 20 do 49 osób. Oznacza to, że mają one czas na zawarcie umowy o zarządzanie PPK do 27 października, a na zawarcie umowy o prowadzenie PPK – do 10 listopada. W tym samym czasie do programu PPK przystępują także firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników – termin został dla nich wydłużony ze względu na epidemię Covid-19.

Z czym wiąże się wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla firm, obsługujących kadry i płace w systemach ERP?

W przypadku systemu enova365, funkcjonalności do obsługi PPK są dostępne w ramach modułów kadrowo-płacowych. Umożliwia on ewidencję oświadczeń pracowników dotyczących wstąpienia, rezygnacji, zmiany wpłat na PPK, naliczanie i odprowadzanie wpłat, przepływ informacji do pracowników i instytucji finansowych czy prowadzenie i archiwizację dokumentacji o PPK. Zapewnia także obsługę procedur związanych z włączeniem do programu nowozatrudnionych pracowników i zmianę instytucji finansowej.

Podobnie rzecz ma się w systemach Comarch. W Comarch ERP Optima w module Płace i Kadry dostępne są funkcjonalności zapewniające podstawową obsługę PPK, podobnie jak w enova365. Dodatkowo jednak Comarch stworzył autorską aplikację Comarch PPK, która poza funkcjami ewidencyjnymi umożliwia  poprzez API integrację z zewnętrznymi systemami kadrowo-płacowymi, a a także bezplikową wymianę danych z instytucjami finansowymi. Na ten moment taka bezpośrednia wymiana danych możliwa jest z AVIVA Investors Poland TFI, AXA TFI, TFI ALLIANZ Polska oraz Millennium TFI, a Comarch deklaruje, że lista ta będzie rozszerzana o kolejne instytucje.

Zatem przedsiębiorstwa przystępujące do PPK i korzystające z powyższych systemów nie muszą martwić się o to, czy będą miały odpowiednie narzędzia do obsługi tego programu.