Skip to main content

Każdy przedsiębiorca zastanawia się często, w jaki sposób zwiększyć zyski w swojej firmie a tym samym jak ograniczyć koszty działalności. Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest wzrost efektywności pracy, co niejednokrotnie wiąże się zatrudnieniem wykwalifikowanych pracowników,     
wykorzystaniem lepszych rozwiązań i technologii oraz oferowaniem produktów lepszej jakości. Najczęstszym aspektem pomijanym przez właścicieli firm a będącym rozwiązaniem ich problemu jest informatyzacja przedsiębiorstwa. Jest ona korzystna nie tylko z punktu widzenia właściciela ale  każdej osoby związanej z firmą. Niezależnie od branży, rodzaju wykonywanej działalności, w każdej firmie istnieje określony zakres kompetencji, zadań czy zachodzą określone procesy które z powodzeniem mogą a nawet powinny być w pełni zautomatyzowane. Wykorzystując systemy informatyczne zwiększamy komfort pracy pracownika a właścicielowi umożliwiamy lepsze zarządzanie firmą.

Informatyzacja firmy- inwestycja czy zysk?

Wdrożenie systemu informatycznego w firmie zawsze oznacza wydatek. W porównaniu  jednak z perspektywą zatrudniania coraz większej ilości pracowników, wydatek ten można uznać  za jednorazowy. Mając na uwadze ograniczony budżet, warto zastanowić się czy konieczna jest informatyzacja całego przedsiębiorstwa, czy może wystarczy zautomatyzować tylko niektóre procesy, istotne dla uzyskania  największych korzyści.

System do firmy czy firma do systemu?

Nie jest wcale proste ani łatwe wytypowanie w firmie tych procesów, których automatyzacja przyniesie największe korzyści. Bez odpowiedniej analizy działalności firmy optymalizacja procesów w niej zachodzących, skazana jest na niepowodzenie. Ta pomyłka może nas drogo kosztować. Każdy, nawet najlepszy system informatyczny jeśli nie będzie dostosowany do specyfiki konkretnego biznesu, nie będzie spełniał swojej funkcji a co za tym idzie, koszt wdrożenia  będzie większy od korzyści. Idealnym rozwiązaniem jest zatrudnienie odpowiedniej osoby, znającej się na  procesach optymalizacji i przedstawienie jej specyfiki swojego biznesu. Często pomocna może okazać się opinia pracowników,  którzy na podstawie swoich zadań będą mogli wskazać procesy w firmie, które powinny być zinformatyzowane.
Prawidłowo dopasowane i wdrożone rozwiązanie informatyczne przekłada się na oszczędność czasu pracowników i wzrost efektywności ich pracy. Wykorzystując komputer do realizacji zadań wykonujemy je sprawniej i szybciej, co powoduje znaczną redukcję kosztów i oszczędności w firmie.