Skip to main content

Elektroniczny obieg faktur i innych dokumentów staje się w ostatnim czasie coraz bardziej popularny. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku program Symfonia został przez jego producenta, firmę Sage, wzbogacony o aplikację umożliwiającą elektroniczną wymianę e-dokumentów.

Moduł Symfonia Start e-Dokumenty jest aplikacją, dzięki której można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wysłać do kontrahenta fakturę drogą elektroniczną bezpośrednio z Symfonii. Wartym podkreślenia jest fakt, że system umożliwia również wprowadzanie i anulowanie zgód od kontrahentów na otrzymywanie e-faktur, a także archiwizowanie ich w odpowiednich repozytoriach.

Cały obieg i archiwizacja dokumentacji elektronicznej odbywa się zgodnie z wymogami stosownego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r., które reguluje tą materię.