Skip to main content

Oprogramowanie firmy Comarch jest sukcesywnie rozwijane i wzbogacane o nowe funkcjonalności. Przykładami, o których pisaliśmy, a jakie pojawiły się niedawno są Comarch PPK, Comarch OCR i Comarch TNA.

PPK to obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych i wprowadzenie tej funkcjonalności wymuszone zostało poprzez regulacje prawne, natomiast pozostałe moduły są autorskimi pomysłami Comarch, które mają za zadanie uatrakcyjnić ofertę Comarch w oczach potencjalnych klientów oraz jeszcze bardziej przywiązać już istniejących. OCR umożliwia skanowanie i inteligentne rozpoznawanie tekstu, a TNA to system RCP.

Ostatnie w wymienionych narzędzi wydane zostało w nowej wersji 2.6. W odpowiedzi na sygnały płynące z rynku Comarch dodał możliwość zarejestrowania wejść i wyjść podczas dnia pracy oraz edycji zarejestrowanych wcześniej obecności i nieobecności. Dotyczy to zarówno obsługi w aplikacji, jak również poprzez panel na stronie www. Druga ważna nowość to możliwość określenia tolerancji np. w odniesieniu do spóźnień, wcześniejszych wyjść z pracy czy dłuższych przerw. Czasy te można potem eksportować do modułu Comarch ERP Optima Kadry i Płace oraz Kadry i Płace Plus, wedle wcześniej określonych reguł ich normalizacji.

Ważnym atutem dodatków funkcjonalnych autorstwa Comarch jest ich elastyczność i otwartość, dzięki czemu mogą one współpracować również z systemami ERP innych producentów, nie tylko Comarchu, np. z enovą czy z Symfonią.