Skip to main content

Standardowo w systemie Optima operatorzy nie mają możliwości odblokowania już zatwierdzonych ankiet. Można jednak nadać tę możliwość każdemu operatorowi z osobna. Aby to zrobić należy otworzyć formularz operatora (System – Konfiguracja – Program – Użytkowe – Operatorzy) i przejść na zakładkę Parametry cd. W obszarze CRM znajduje się parametr Odblokowanie zatwierdzonej ankiety, który należy zaznaczyć i zapisać formularz. Gdy operator odświeży konfigurację będzie miał możliwość odblokowania ankiet.