Skip to main content

Właściwości bazy danych. Właściwości bazy danych dostępne są również w górnym pasku enova365. KONFIGURACJA PARAMETRÓW POŁĄCZENIA DO BAZY DANYCH W PROGRAMIE enova3651 Uruchomiony zostanie formularz do konfiguracji połączenia z instancją bazy danych.

  • W polu Nazwa serwera bazy danych podajemy ścieżkę dostępu do instancji bazy danych w formacie Nazwa komputera (serwera) \ Nazwa instancji serwera bazy danych, port (standardowy port silnika baz danych MS SQL to 1433)
  • W polu Nazwa firmy podajemy nazwę która wyświetlana będzie na kafelku lub w drzewie
  • Stan bazy informuje nas czy połączenie jest prawidłowo skonfigurowane
  • Parametr Aktywna musi być zaznaczony na TAK
  • Nazwa bazy danych to nazwa bazy jaka zdefiniowana jest w instancji silnika bazy danych MS SQL
  • Parametr Logowanie zintegrowane ustawiony na wartość TAK pozwoli nam na dostęp do bazy danych tylko w programie enova365 zainstalowanym na tym samym komputerze co silnik bazy danych MS SQL. W przypadku gdy silnik bazy danych jest zainstalowany na innym komputerze niż enova365 parametr Logowanie zintegrowane należy ustawić na NIE a w polach Operator i Hasło dostępu należy podać dane do logowania do silnika bazy danych (najczęściej użytkownik sa oraz hasło zdefiniowane na etapie instalacji instalacji silnika SQL)KONFIGURACJA PARAMETRÓW POŁĄCZENIA DO BAZY DANYCH W PROGRAMIE enova3652
]]>