Skip to main content

Należy z menu „Kartoteki” wybrać „Raporty” (Ctrl + 8), a następnie z drzewa wybrać „System -> Pomocnicze -> Zmiana kodu kontrahenta”. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy należy wybrać opcję „Wykonaj raport”. W nowo otwartym oknie wpisujemy dotychczasowy, oraz nowy kod kontrahenta.