Skip to main content

W programie Optima istnieje możliwość wymuszenia na operatorach utworzenia hasła.

W konfiguracji, w gałęzi Program/Ogólne/Użytkowe/Parametry należy zaznaczyć parametr Wymuszaj hasła operatorów.

Jak ustawić wymuszanie hasła przy logowaniu operatora w Optimie1