Skip to main content

Jeśli nie chcemy aby nowe listy i formularze pojawiały się jako pomniejszone okna, Optima pozwalać uruchomić Tryb jednego okna. W trybie tym każde nowe okno wyświetlane jest nad poprzednim, zajmując cały obszar roboczy programu.

Aby uruchomić tę opcję należy z zakładki Widok wybrać przycisk Praca w trybie jednego okna.

Jak ustawić Comarch ERP Optima w tryb pracy z jednym oknem1