Skip to main content

Na technologii półproduktu PP1 który jest niezbędny do wykonania produktu P1 musimy na produkcie wychodzącym ustawić parametr Dalsze wykorzystanie na któryś poza „ten sam proces”. Dla przykładu wybierzemy „dowolne” ( czyli bez ograniczeń dot. zlecenia lub oddziału)

Następnie na technologii produktu P1 w niezbędnych półproduktach/materiałach odpowiednio dodajemy półprodukt PP1. Najpierw jako element pobierany z magazynu, a następnie drugi raz jako zamiennik do tego pierwszego, ale jako półprodukt pochodzący z innej technologii.

Jak to ustawić?

Na pierwszym z nich łączymy go tylko z kartą towarową i ew. wskazujemy magazyn z którego ma być pobierany.

Na drugim ustawiamy dodatkowo dwie rzeczy:

  • wskazujemy, że jest zamiennikiem do powyższego w sekcji Zamiennik do ,
  • oraz wskazujemy z jakiej technologii będziemy korzystać w przypadku potrzeby doprodukowania brakującej ilości w sekcji Półprodukt z technologii.

Przy takim ustawieniu w momencie zlecenia produkcji na produkt P1, system spróbuje pobrać niezbędną ilość półproduktu PP1 ze wskazanego magazynu, ale gdy ilość ta będzie niewystarczająca pozostałą część umieści do produkcji na danym zleceniu korzystając do tego wskazaną powyżej technologie na PP1.