Skip to main content

Comarch DMS to rozwiązanie, które zastąpiło dawny Comarch ERP Obieg dokumentów. Pod obecną nazwą funkcjonuje ono od wersji 2017.1, a skrót DMS pochodzi od „Document Management System”. Comarch DMS to narzędzie znajdujące wiele zastosowań, wśród których do najpopularniejszych należą: modelowanie procesów obiegu dokumentów, faktur, wniosków pracowniczych, umów oraz wszelkiej innej dokumentacji.

Kilka dni temu ukazała się kolejna wersja 2018.1.3 tego rozwiązania. Nowości dotyczą przede wszystkim (co nikogo dziwić nie może) dostosowania do dyrektyw Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (czyli słynnego RODO), w tym wprowadzenia mechanizmu anonimizacji danych wszelkich osób, przede wszystkim pracowników i kontrahentów. Inne ważne nowinki to między innymi możliwość przekazywania sobie nawzajem uprawnień do konkretnych dokumentów, obsługa cen z czterema miejscami po przecinku w Dokumentach ERP XL czy funkcja harmonogramowania wysyłek wiadomości e-mail z przypomnieniami o zbliżających się terminach płatności i przeterminowanych fakturach z dokładnością do konkretnego dnia tygodnia i godziny wysyłki.

Niezwiązanym bezpośrednio z funkcjonalnościami modułu Comarch DMS, ale dla wielu użytkowników ważnym novum będzie też na pewno usprawnienie wymiany danych z OCRem Saldeo Smart.

Comarch DMS 2018.1.3 współpracuje z systemami Comarch ERP Optima (od wersji 2018.1.1) oraz Comarch ERP XL (od wersji 2017.1).