Skip to main content

Już od 20 września do 20 października będzie można składać nowe wnioski o dofinansowanie na cyfryzację. Na dofinansowanie będzie przeznaczone ponad 110 mln zł dla sektora MSP. Wsparcie będzie obejmować  m.in. zakup licencji oprogramowania,  usług niezbędnych do wdrożenia, usług szkoleniowych oraz sprzętu IT.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terytorium Polski. Uprzywilejowane będą firmy które ucierpiały w ramach sytuacji pandemicznej.  Firmy które zanotowały spadek  obrotów w stosunku do 2020 r. o  40 % otrzymają  dodatkowe punkty. Preferowane będą, też branże szczególnie dotknięte negatywnymi skutkami koronawirusa wskazane w ustawie z 2  marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych .

Na co można przeznaczyć otrzymane środki.

Wsparcie można przeznaczyć na inwestycję informatyczną. Projekt powinien przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa oraz zwiększać jego konkurencyjność jak również podnosić odporność na przyszłe kryzysy oraz zwiększać możliwości rozwoju przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie rynków zbytu lub stworzenie dodatkowej oferty.

Dofinansowanie obejmuje kompletną inwestycję IT:

  1. Komponent obligatoryjny projektu
  • usługi programistyczne,
  • oprogramowanie gotowe, również w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego)
  1. Komponent fakultatywny projektu
  • środki trwałe, w tym maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy, sprzęt związany z przesyłem lub magazynowaniem danych, środki niskocenne,
  • usługi doradcze (w tym branżowe, technologiczne, biznesowe, prawne),
  • usługi szkoleniowe niezbędne do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego.

Zasady finansowania, terminy

Wsparcie na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych będzie udzielane przedsiębiorcom z sektora MSP wyłącznie w formie pomocy de minimis. Minimalna wartość wydatków w projekcie została przewidziana w widełkach 60 tyś zł – 300 tyś zł co oznacza dofinansowanie w przedziale 51 tyś zł – 255 tyś zł. Wszystkie założenia konkursu mają być znane 6 września.  Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 20 września do 20 października.